Taiga Alpine Erebia mancinus )
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea    Family: Nymphalidae     Subfamily: Satyrinae                      Next >>
 
French common name: Alpin à ocelles rouges 
 

Taiga Alpine ( Erebia mancinus )
Route Longue Pointe, QC    2018/07/07Route Longue Pointe, QC    2015/06/26


 
Taiga Alpine ( Erebia mancinus )
Route Longue Pointe, QC    2018/07/07
Route Longue Pointe, QC    2015/06/25