Greenish Blue Plebejus saepiolus )
 
<< Previous             Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Polyommatinae                  Next >>
 
French common name: Bleu verdâtre


Greenish Blue ( Plebejus saepiolus )
Near Matagami, QC   2018/07/04


Greenish Blue ( Plebejus saepiolus )
Female - La Grande 1, QC  2018/07/06 
 


Male - Bowker, ON   2016/06/24


Greenish Blue ( Plebejus saepiolus )
Male - Near Amos, QC   2018/07/09