Freija Fritillary Boloria freija )
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea    Family: Nymphalidae     Subfamily: Arginninae                      Next >>
 
French common name: Boloria de Freya
 
Freija Fritillary ( Boloria freija )
 Matachewan, ON  2014/05/30


Male - Matachewan, ON  2014/06/01


 
Freija Fritillary ( Boloria freija )
Female - Matachewan, ON  2014/05/30


Freija Fritillary ( Boloria freija )
 Matachewan, ON  2014/05/30