Melissa Arctic Oeneis melissa )
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea    Family: Nymphalidae     Subfamily: Satyrinae                      Next >>
 
French common name: Nordique Mélissa
 
Rocky Mountain NP, CO     03/07/2014