Giant Swallowtail ( Papilio cresphontes )
 
<< Previous            Superfamily: Papilionoidea    Family: Papilionidae     Subfamily: Papilioninae               Next >>
 
French common name: Grand porte-queue
 
 Giant Swallowtail ( Papilio cresphontes )
Britannia CA    Ottawa, ON   2012/07/27 Giant Swallowtail ( Papilio cresphontes )
Point Pelee National Park    Leamington, ON   2011/08/12

  Giant Swallowtail ( Papilio cresphontes )
Point Petre   Prince Edward County, ON   2011/08/11 Giant Swallowtail ( Papilio cresphontes )
Spooky Hollow     Norfolk, ON   2011/08/17