European Common Blue  Polyommatus icarus )
 
<< Previous           Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Polyommatinae                    Next >>
 
French common name: Bleu commun d'Europe
 
 Male - Mirabel, QC   23/08/2011


Male - Mirabel, QC   23/08/2011
 
 
Common Blue  ( Polyommattus icarus )
 Female - Montreal, QC   11/09/2015
 

Common Blue  ( Polyommattus icarus )
Montreal, QC    09/09/2016